IMPRINT

SnowDragon

Max Wellner
Haimendorfer Str. 36
90571 Schwaig
Niemcy

Kontakt:
[email protected]

+49152 52199882 (brak wsparcia telefonicznego)

Zastrzeżenie:

Odpowiedzialność za zawartość

Zawartość naszych stron została stworzona z największą starannością. Nie możemy jednak brać odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy, zgodnie z § 7 ust. 1 TMG jest odpowiedzialna za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy jednak zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie umieszczania linków. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania. Stała kontrola zawartości linkowanych stron nie jest jednak zasadna bez konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie prawa. W przypadku powzięcia informacji o naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Copyright

Treści i dzieła stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, redagowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Ochrona danych

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach zbierane są dane osobowe (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail), to w miarę możliwości odbywa się to zawsze na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
Niniejszym wyraźnie zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku odcisku przez osoby trzecie w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli wymaga tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Rozwiązywanie sporów

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (ODR):https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajdziesz w nadruku powyżej.

Nie mamy ochoty ani obowiązku uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed polubownym sądem konsumenckim.

Program partnerski Amazon

Jesteśmy uczestnikami programu partnerskiego Amazon EU, którego celem jest zapewnienie stronom internetowym możliwości zarabiania na reklamach poprzez umieszczanie reklam i linków do Amazon.co.uk. Amazon używa plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Między innymi Amazon może rozpoznać, że kliknąłeś na link partnerski na tej stronie. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Amazon można znaleźć w polityce prywatności firmy.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe to informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby, czyli informacje, które można prześledzić wstecz. Dotyczy to m.in. imienia i nazwiska, adresu e-mail czy numeru telefonu. Do danych osobowych zaliczają się jednak również dane dotyczące preferencji, zainteresowań, członkostwa lub tego, jakie strony internetowe były przez kogoś przeglądane. Dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane przez oferenta tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub użytkownicy wyrażają zgodę na gromadzenie danych. Jeżeli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie z wszystkich oferowanych usług jest dozwolone – o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione – bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu.

Kontakt

W przypadku kontaktu z oferentem (np. poprzez formularz kontaktowy lub e-mail) dane użytkownika są zapisywane w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pojawienia się kolejnych pytań. Wykorzystanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów, jak również adresy e-mailowe opublikowane w nadruku lub porównywalne informacje przez osoby trzecie w celu przesłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia działań prawnych wobec nadawców tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.

Ważność prawna niniejszego zastrzeżenia

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo skierowani. Jeżeli fragmenty lub poszczególne warunki tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, to treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.